ผลิตภัณฑ์ของเรา

แผ่นรองซึมซับ นวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่น

แผ่นรองซับที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยตัวเองเมื่อ
ยามจำเป็นได้  ไม่ระคายผิวต่อผู้ใช้งานเพราะมีตารางเล็ก และซึบซับไว
เเละมีสารต่อต้านเชื้อเเบคทีเรีย ทำให้ผู้ป่วยไม่เหนอะหนะผิว

Mask_Group_37_jp_pattern
Mask_Group_39_jr_pattern
Mask_Group_37_jp_pattern
Mask_Group_39_jr_pattern

แผ่นรองซึมซับ นวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่น​

แผ่นรองซับที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยตัวเองเมื่อ ยามจำเป็นได้ ไม่ระคายผิวต่อผู้ใช้งานเพราะมีตารางเล็ก และซึบซับไว เเละมีสารต่อต้านเชื้อเเบคทีเรีย ทำให้ผู้ป่วยไม่เหนอะหนะผิว

กลุ่มผู้ใช้งาน

Cozy family ความเด่นชัดของสไตล์ที่เกิดจากการผสมผสาน ความเข้าใจทั้งธรรมชาติและอารมณ์ความรูสึกของผิวสัมผัส ร้อยเรียงให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนที่เรารัก

Address

Contact Info