ช่องทางจัดจำหน่าย

Cozy family ความเด่นชัดของสไตล์ที่เกิดจากการผสมผสานความเข้าใจ
ทั้งธรรมชาติและอารมณ์ความรูสึกของผิวสัมผัส ร้อยเรียงให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อคนที่เรารัก

เมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ สาขาตลาดโต้รุ่ง ตรงข้ามสภอ.เมืองกาญจนบุรี ยาและอุปกรณ์การแพทย์

จังหวัดกาญจนบุรี

ร้านขายยาศิลป์เภสัช(บางเลน)

จังหวัดปทุมธานี

ประชาเวชภัณฑ์

จังหวัดสุพรรณบุรี

ร้านยา ก.เจริญคลังยา

จังหวัดนครปฐม

Cozy family. The distinct style of the combination. Understanding of both nature and emotions, skin contact feeling By creating a product for the people we love.

Address

Contact Info